40 Χρόνια VICKO

40 Χρόνια VICKO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui offi cia deserunt mollit anim id est laborum.

Date: 
20/06/2020
Location: 
THESSALONIKI
Category: 
Corporate
Produced for: 
VICKO
Backstage
What Lies Beyond
What Lies Beyond